Reinsdyr ingen hindring for jaktprøver

Reinsdyr ingen hindring for jaktprøver

I slutten av april arrangerte Vest-Finmark Fuglehundklubb tre fuglehundprøver, to i Alta og en på Sennalandet. Til tross for at det var mye reinsdyr i begge områdene, fungerte samarbeidet med reinnæringen utmerket.

Alta-prøven er en stor fuglehundprøve med over 370 starter med tilreisende deltakere fra hele landet. Siden 1990 har klubben arrangert det prestisjetunge konkurranseløpet Arctic-cup. Selv om det bare slippes to og to hunder fra hvert parti, er partiene stadig i bevegelse og trenger relativt store områder for avprøving av hundene.

– For å få gjennomført prøven er vi helt avhengig av å ha et godt samarbeid med reindriftsutøverne, sier prøveleder for Alta-prøven og Arctic Cup,  Gunvor Lise Jakobsen. Vi må hvert år søke grunneier Finnmarkseiendommen (FEFO) om tillatelse og Alta kommune om dispensasjon om fritak fra båndtvangbestemmelsen. Tillatelsen fra FEFO forutsetter imidlertid avtale med reinnæringen og det er helt essensielt at vi har en god dialog og kommunikasjon med dem for ikke å forstyrre reinsdyrene i en sår bar tid. Derfor tok vi kontakt med reinnæringen 4 dager før prøven for å få en oversikt over hvilke terreng det sto rein i og hvilke terreng det var mulig å bruke under prøven.

Reindriftsutøver Nils Henrik Sara er en av dem som hadde rein i området hvor Alta-prøven ble arrangert.  Selv om reinsdyrene er i en svært sårbar periode, skryter han av samarbeidet med Vest-Finnmark Fuglehundklubb og har til og med både flyttet og holdt igjen rein på vårtrekk for at klubben skulle få gjennomført prøven.

– Vi kunne ha sagt nei til prøven, drektige simler må ikke forstyrres og har en lang marsj foran seg til vårbeitene, men vi skjønte at dette er et stort arrangement og ønsket et positivt samarbeid med klubben. Det var ikke noen større jobb for oss å stoppe opp flokken slik at klubben kunne bruke terrenget som de ønsket og vi er veldig takknemlig for at klubben tok kontakt med oss. Så lenge vi får beskjed på forhånd er det helt topp, da er vi både informert og forberedt.

Prøveleder Gunvor Lise Jakobsen forteller også at de har hatt et veldig godt samarbeid med Sami Siida som sto for frokost til dommerne, hele to jegermiddager og tilgang til møtelokaler. Sami Siida tilbyr en blanding av kultur, bevertning av tradisjonell samisk mat som Biđus og Stežan og står også for leie av rein til aversjonsdressur mot rein fra midten av juni og til høsten.

Også på Sennalandet har det vært avholdt fuglehundprøve. Jan Erik Karlsen fra Vest-Finnmark Fuglehundklubb har vært en av kontaktpersonene ut mot reinnæringen og forteller at klubben er helt avhengig av å ha et godt forhold til reindriftsutøverne. Flere av dem kjenner han privat og besøker dem jevnlig, spesielt i tiden opp mot prøven.

– Når reinnæringen setter foten ned og ber oss om å holde oss unna visse områder så gjør vi selvfølgelig det. Det er beitekrise og reinen er sårbar. Men det forutsetter også det faktisk er rein i områdene vi ikke får tilgang til. Avslag må være basert på at det er et reelt problem, ikke et konstruert problem. I år har vi hatt et helt fantastisk samarbeid med næringen og det har vært imponerende hvor imøtekommende de har vært for å legge til rette for prøven vår. Vi er helt avhengig av å ha et gjensidig tillitsforhold til hverandre og min erfaring er at finns det vilje, så finns det plass.

Christian Sletbak var en av dem som dømte under Sennelandsprøven og forteller at under prøvens finale i vinnerklassen så fikk partiet et veldig hyggelig besøk av en reindriftsutøver som ville gi beskjed om hvor det sto reinsdyr slik at partiet kunne stake ut en annen kurs for å ikke treffe på dyrene.

– Han virket oppriktig interessert i hvordan en jaktprøve fungerer og stilte mange spørsmål av ren nysgjerrighet. Det var et meget positivt og trivelig møte. Det var mye rein i området, men med et tett og godt samarbeid med næringen oppstod det ikke en eneste konflikt mellom reinsdyr og deltakerne på fuglehundprøven.

Johan Aslak Eira er en av dem som har reinsdyr på Sennalandet som er på flytteleie mot sommerbeitene langs kysten og synes at samarbeidet med Vest-Finnmark fuglehundklubb fungerte veldig bra.

– Jeg hadde kontakt med klubben rett før helgen og akkurat da var jeg ute på reinflytting, forteller Eira. Jeg sa at de skulle bare gjennomføre prøven så skulle jeg bremse litt på flokken. Det lot seg gjøre denne gangen, det var bra beite og det var ikke noe problem. Dyrene har ikke vært forstyrret under prøven og vi så ingenting til deltakerne når vi reiste gjennom området. Det har vært veldig god kontakt med dem som leder klubben og de har vært enkle å forholde seg til. De ønsker at prøven skal gjennomføres uten problemer og det ønsker vi også. Så langt har det bare vært positive erfaringer med klubben, avslutter Johan Aslak.

Torstein Dehn, leder for Fuglehundklubbenes Forbund, berømmer måten Vest-Finnmark Fuglehundklubb har samarbeidet med reinnæringen på, både på Alta-prøven og Sennalands-prøven.

– Klubben har vist at det er fint mulig å gjennomføre jaktprøver i april der det befinner seg reinsdyr, så lenge en har et tett og nært samarbeid med reinnæringen. Det er ytterst viktig at vi er ydmyke, spiller på lag og tar hensyn til reinsdyr som ikke skal stresses i en kritisk periode. Reinnæringen må spesielt berømmes for hvordan de har tilrettelagt og tatt hensyn til jaktprøvene til Vest-Finnmark Fuglehundklubb. FKF har tilsvarende gode erfaringer fra Dovre der samarbeidet med Statsskog og Nasjonalparken er nært og konstruktivt.

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.